Privacyverklaring Senft

Gebruikmaken van het internet gaat hand in hand met het uitwisselen van informatie. Zonder deze uitwisseling zou u immers geen bezoek kunnen brengen aan onze website. U kunt daarbij denken aan de gegevens die u zelf invult wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, of de IP-gegevens die uw computer, tablet of smartphone met websites moet delen om überhaupt een verbinding tot stand te kunnen brengen. Hoewel deze uitwisseling van informatie dus verweven is met de essentie van het internet, is het natuurlijk wel zo prettig dat u weet hoe er met die informatie wordt omgegaan en waar deze voor worden gebruikt.
Senft heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen welke gegevens u bij een bezoek aan onze site uitwisselt en hoe deze door ons gebruikt worden om uw ervaring als bezoeker te verbeteren.

Welke gegevens verwerken wij?
Senft kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Senft, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Senft verstrekt. Senft kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Informatie over de eigenschappen van het apparaat dat u gebruikt om de website mee te bezoeken zoals informatie over type webbrowser, het besturingssysteem, IP-adres en beeldscherminstellingen
• Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Senft verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Senft uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening welke via de website aangeboden wordt.
Hoelang bewaren wij deze gegevens?

Senft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent, interesse blijft tonen in onze diensten of dat wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegeven te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Worden uw gegevens met anderen gedeeld?

Senft verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien u een bestelling plaatst, dan worden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan betaaldienstverleners en bezorgdiensten.

Marketingpartijen en technische dienstverleners
We schakelen marketingpartijen in om ons te ondersteunen bij het optimaliseren van onze website en de daarbij horende dienstverlening. Deze marketingpartijen hebben toegang tot geanonimiseerde data van een of meerdere webanalytics diensten die op de website worden gebruikt. Ook kunnen wij in het kader van technische ondersteuning bij problemen op de website bepaalde partijen toegang geven tot het systeem waarin persoonsgegevens zijn in te zien die de bezoeker invult zoals contactformulieren of bestelformulieren. Deze partijen zijn verplicht tot geheimhouding en gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

Hostingpartijen
Deze website wordt gehost bij een derde partij. De servers staan in Ierland en onze hostingpartij draagt zorg voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Onze hostingpartij is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd waarmee het voldoet aan hoge kwaliteit- en veiligheidsstandaarden voor servers. Wij verlenen geen toegang tot uw persoonsgegevens aan hostingpartijen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Senft worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Senft gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Senft maakt gebruik van Google Analytics voor ons gerechtvaardigde belang om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Senft bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics als deel van deze “Analytics”-dienst.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Senft heeft hier geen invloed op.
Senft heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Senft verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres wordt geanonimiseerd indien u geen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor statistische doeleinden.

De gegevens die door Google worden verzameld, worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie het Privacybeleid van Google Analytics.

Hotjar
Senft maakt gebruik van Hotjar om bij te kunnen houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Hotjar is een dienstverlening die ons beter helpt te begrijpen hoe bezoekers onze website ervaren. We houden hiermee bij hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op de website, welke pagina’s zij bezoeken, waar men op de pagina klikt, tot hoe ver men scrolt en de muisactiviteit van de bezoeker. Hotjar verzamelt daarnaast de volgende informatie van bezoekers: het apparaattype (desktop, tablet of gsm), de beeldschermresolutie, de webbrowser en het besturingssysteem. Deze informatie gebruiken we om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat uw privacy wordt gewaarborgd.

We kunnen Hotjar gebruiken voor online vragenlijsten over het gebruik van onze website. Indien u hiervoor in aanmerking komt, verschijnt er een Hotjar Feedback label waar u indien gewenst feedback kunt geven over onze website. De informatie die u hier opgeeft, zullen we enkel gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en om onze website te verbeteren.
Hotjar maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld aan te geven of een bezoeker opgenomen dient te worden in een steekproef. De meeste van deze cookies blijven 1 jaar geldig en worden daarna automatisch verwijderd. Indien u deze cookies niet wilt accepteren, dan kunt u dit aanpassen in uw cookieinstellingen.

De gegevens die door Hotjar worden verzameld, worden opgeslagen op servers in Malta. Malta behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER). De verwerking van uw gegevens door Hotjar blijft binnen de EU, waarbij Hotjar zorg draagt voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Bekijk voor meer informatie het Cookiebeleid van Hotjar.

Remarketing
We maken gebruik van remarketing met Google AdWords, LinkedIn en Facebook in onze advertenties. U kunt hiervoor geselecteerd worden indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over uw eerdere bezoek(en) aan onze website.

Google, LinkedIn en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie de instellingen voor advertenties van Google en het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.

SalesFeed
Senft gebruikt SalesFeed om bedrijven te herkennen van waaruit onze website wordt bezocht. Deze informatie geeft ons inzicht in hoe onze website door verschillende bedrijven wordt gebruikt. SalesFeed herkent enkel bedrijven en geen personen. SalesFeed plaatst geen commerciële third party cookies of trackingcookies. Er worden tijdens de sessie wel functionele first party cookies geplaatst om een sessie-ID aan het bezoek mee te geven. Indien wij een A/B test laten uitvoeren via SalesFeed, worden er ook cookies geplaatst om deze functionaliteit aan te sturen tijdens de sessie. Deze cookies worden verwijderd na beëindiging van de sessie of na 30 minuten inactiviteit.

Google Maps
Senft gebruikt de Google Maps API voor het tonen van een kaart van de omgeving waar wij zijn gevestigd. Google plaatst voor deze functionaliteit een PREF-cookie waarin het zoomniveau, de gekozen taal en de regio wordt opgeslagen. Deze cookie slaat geen persoonlijke data op.

Nieuwsbrief

Senft biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van zonwering en onze producten en diensten. Wij voegen uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik MailChimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten rn is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
Bij elke e-mail wordt met een single pixel gif (web beacon) bijgehouden of de ontvanger de mail heeft geopend en of bepaalde links in de mail zijn aangeklikt. Daarnaast leggen we van al onze abonnees hun e-mailadres, IP-adres en de datum en tijdstip wanneer ze een e-mail openen of klikken op een link in de nieuwsbrief. We gebruiken deze informatie voor ons gerechtvaardigde belang om te onderzoeken en analyseren hoe onze e-mailcampagnes presteren en hoe we deze kunnen verbeteren. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens en voorkeuren te wijzigen of om u af te melden. Bekijk voor meer informatie het privacy- en cookiebeleid van MailChimp.

Sollicitaties
Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie enkel voor het behandelen van uw sollicitatie. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar na afloop van de wervings- en selectieprocedure.

Informatie over cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of alle andere randapparatuur van de gebruiker worden geplaatst bij een bezoek aan een website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken kunt u vinden in de cookieverklaring.

Verwijderen van cookies
U kunt cookies uitzetten of verwijderen via de instellingen uw webbrowser. Informatie over het in- en uitschakelen of verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw webbrowser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren, beperken of verwijderen. Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt die wij geheel geautomatiseerd verwerken en waarvan de verwerking berust op een toestemming of een overeenkomst, heeft u ook het recht om deze persoonsgegevens in digitaal formaat te krijgen indien het niet gaat om anonieme of gepseudonimiseerde gegevens . U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@senft.nl.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om uw identiteit te bewijzen. Als u persoonsgegevens wilt inzien die gelinkt zijn aan een cookie, dan dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen met uw verzoek. U kunt deze terugvinden in uw browserinstellingen.

Bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden verwerkt in het kader van de vervulling van een taak van algemeen belang of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor digital marketing doeleinden, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Wij zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer voor direct marketing doeleinden gebruiken. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen opnieuw een belangenafweging maken. Indien die afweging in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via een van de contactmogelijkheden die onderaan deze privacy- en cookieverklaring staan. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Senft behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie zal op deze website worden gepubliceerd.
Contact

Senft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Senft maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over door Senft verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Senft op via info@senft.nl.

https://senft.nl/ is een website van Senft. Senft is als volgt te bereiken:

Postadres: Nassaulaan 70-76, 2011 PE, Haarlem
Vestigingsadres: Nassaulaan 70-76, 2011 PE, Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54280249
Telefoon: T 023 – 531 00 40
E-mailadres: info@senft.nl

Offerte aanvragen

Uploaden fotos of documenten, alleen .jpg of .pdf kan hieronder: